12 - 10 - 2009 Monday

Tajuk:
Nyatakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesedaran menabung dalam kalangan pelajar.

Pendahuluan :
- penting untuk memajukan sesebuah negara – Tabungan – meningkatkan modal bagi tujuan pelaburan oleh firma atau syarikat – mengurangkan kadar inflasi sesebuah negara


Isi-isi:
1. – perlu ditanam dalam jiwa pelajar – melahirkan masyarakat yang suka menabung untuk masa hadapan – kerjasama semua pihak
2. Peranan sekolah – memberi penerangan – betapa pentingnya menabung – melalui mata pelajaran dan kokurikulum
3. Ibu bapa memastikan anak-anak mereka menabung – membuka akaun di bank – membimbing dengan menyediakan belanjawan peribadi – dilatih supaya berbelanja secara berhemat
4. Pihak swasta – sedikit-dikit lama-lama menjadi bukit – Pihak bank mengadakan program atau skim khas untuk pelajar – menganjurkan kelab menabung – menawarkan pelbagai tawaran menarik


Penutup :
- menabung perlu untuk kesejahteraan individu – mengukuhkan ekonomi negara

No comments:

Post a Comment