Seni mempertahankan diri

Terdapat pelbagai jenis seni pertahankan diri di negara kita. Misalnya, silat, wusyu, tae kwan do, silamban, dan lain-lain lagi. Kini, semakin banyak orang mempelajari seni pertahankan diri kerana mereka mengetahui kepentingannya.

Seni pertahanan diri dapat membentuk ketahanan fizikal dan mental. Hal ini demikian kerana individu terbabit akan menjadi lebih berdisiplin dan tidak mudah mengalah apabila berhadapan dengan cabaran.

Selain itu, seni pertahankan diri dapat dijadikan sebagai pelindung diri. Golongan wanita khususnya, akan dapat mempertahankan diri daripada ancaman ragut atau rogol jika memiliki kemahiran pertahanan diri.

Penglibatan dalam seni pertahanan diri juga membuka peluang kepada individu terbabit memperoleh rakan-rakan yang baru. Hal ini dapat meningkatkan kemahiran sosial mereka dan menjadikan mereka individu yang lebih berfikiran terbuka.

Kesimpulannya, seni pertahanan diri perlu diajarkan di peringkat sekolah rendah lagi. Hal ini demikian kerana seni pertahanan diri penting, terutamanya untuk keselamtan diri.

Pencemaran

Arus pembangunan yang pesat mengakibatkan alam sekitar menjadi mangsa sehingga timbulnya pelbagai masalah pencemaran yang serius.
Di bandar, bangunan pencakar langit dibina bagai cendawan tumbuh selepas hujan demi memenuhi kehendak dan keperluan manusia. Di samping itu, projek-projek pembangunan telah mengakibatkan hutan dibersihkan.
Akibatnya, masalah seperti kejadian tanah runtuh, hakisan tanah dan kemusnahan habitat pelbagai spesies hidupan sering berlaku.
Selain itu, perkembangan dalam sektor perindustrian turut menimbulkan masalah pencemaran. Pihak kilang yang tidak bertanggungjawab membuangkan sisa-sisa toksik ke dalam sungai, kesanya sungai-sungai dicemari.
Pertumbuhan bilangan kenderaan di atas jalan raya turut menjejaskan kualiti udara di sekitar bandar raya. Keadaan ini bukan sahaja menyebabkan kesihatan manusia terancam malahan kualiti dan keseimbangan alam terganggu.
Memandangkan keadaan yang begitu serius, usaha perlu dicurahkan untuk memastikan bahawa pembangunan mesti seiring dengan langkah-langkah untuk memulihara dan memelihara kualiti alam.

Pencemaran

Pendahuluan:
Arus pembangunan yang pesat mengakibatkan alam sekitar menjadi mangsa sehingga timbulnya pelbagai masalah pencemaran yang serius.

Isi-isi penting:
a. Di bandar, bangunan pencakar langit 高楼dibina bagai cendawan tumbuh selepas hujan
b. Projek-projek pembangunan telah mengakibatkan hutan dibersihkan
c. Kejadian tanah runtuh, hakisan tanah dan kemusnahan habitat pelbagai spesies hidupan sering berlaku
d. Perkembangan dalam sektor perindustrian工业 turut menimbulkan masalah pencemaran
e. Sungai-sungai dicemari oleh sisa-sisa toksik废物
f. Pertumbuhan生长 bilangan kenderaan di atas jalan raya turut menjejaskan影响 kualiti udara di sekitar bandar raya
g. Kesihatan manusia terancam
h. Kualiti dan keseimbangan alam terganggu

Penutup:
Usaha perlu dicurahkan untuk memastikan bahawa pembangunan mesti seiring同步 dengan langkah-langkah untuk memulihara dan memelihara kualiti alam.