Kesan-kesan pencemaran sungai

Pencemaran sungai masih kerap berlaku meskipun pelbagai usaha telah dilakukan untk membendungnya. Salah satu usaha tersebut telah menyedarkan masyarakat tentang kesan yang timbul akibat daripada pencemaran sungai.

Pendahuluan :
Berita-berita yang berkaitan dengan pencemaran sungai sering terpapar di dada akhbar atau dilaporkan media elektronik. Masalah yang melandai negara kita ini semakin serius. Dalam hal ini, siapakah yang harus ditudung jari, pihak masyarakat atau pihak kerajaan? Persoalannya, pencemaran sungai bukan sahaja mendatangkan kesan-kesan negatif kepada individu bahkan juga menjejaskan imej negara secara tidak langsung.

Isi 1 : hidupan akuatik akan pupus
Air yang tercemar oleh pembuangan sampah sarap, pengaliran sisa toksik dari kilang-kilang, dan minyak mentah dari kapal-kapal tangki yang bocor akan menyebabkan hidupan akuatik seperti pelbagai jenis ikan dan udang mati. Jika pencemaran sungai tersebut berlarutan, bukan sahaja pelbagai jenis hidupan air akan terus pupus tetapi juga pelbagai jenis burung atau unggas yang sumber makanannya bergantung kepada hidupan air akan terancam.

Isi 2 : tersumbat – banjir
Isi 3 : tidak boleh diminum
Isi 4 : menjejaskan keindahan persekitaran

Penutup :
Air merupakan salah satu keperluan asas yang penting dalam kehidupan. Apabila air tercemar, kehidupan kita akan dilanda pelbagai masalah dan kualiti hidup kita akan terjejas. Hakikat ini harus disedari oleh setiap anggota masyarakat. Oleh itu, marilah kita bersama-sama memikul tanggungjawab memantau dan mengelakkan pencemaran sungai daripada berlaku.

kerja rumah:
Kesan-kesan pencemaran

1 comment: