Aktiviti kokurikulum


Pendahuluan:
Sudah menjadi satu kewajipan kepada para pelajar untuk menyertai kegiatan kokurikulum ketika mereka menuntut ilmu di sekolah.

Isi-isi penting:
a. Faedah-faedah menyertai kegiatan kokurikulum
i. menyihatkan badan dan mencerdaskan otak
ii. mengurangkan masalah sosial yang melibatkan remaja
iii. meluaskan ilmu pengetahuan dan pengalaman para remaja

b. Langkah-langkah untuk menggalakkan pelajar menyertai kegiatan kokurikulum
i. sistem merit dan demerit diimplimentasikan
ii. menjadikan kehadiran dalam kegiatan kokurikulum sebahagian daripada markah peperiksaan bagi mata pelajaran tertentu
Penutup:
Para pelajar perlu lebih giat melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum agar mereka memperoleh pelbagai faedah

No comments:

Post a Comment