Temu ramah

Anda telah dilantik untuk menemu ramah guru besar yang akan bersara tidak lama lagi. Temu ramah tersebut akan disiarkan dalam majalah sekolah.
Tuliskan temu ramah itu selengkapnya.

Saya merupakan pengarang majalah Sekolah Menengah Seri Sentosa. Saya telah menemuramah tuan pengetua sekolah saya, yakni Encik Mazlan bin Muzaffar yang akan bersara tidak lama lagi. Berikut ialah temu ramah kami.

Lily : Selamat pagi, tuan pengetua.

Pengetua : Selamat pagi, sila masuk.

Lily : Terima kasih. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahiah kepada tuan pengetua kerana akan bersara dua bulan lagi.

Pengetua : Terima kasih. Tetapi jika ada peluang, saya ingin terus berkhidmat dalam bidang pendidikan.

Lily : Saya juga ingin mengambil kesempatan ini mewakili semua warga sekolah mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan pengetua atas sumbangan selama ini.

Pengetua : Ini merupakan kewajipan saya.

Lily : Bolehkah tuan pengetua mengisahkan tentang latar belakang pengetua?

Pengetua : Tentu boleh. Saya telah menamatkan kursus pendidikan di Universiti Malaya pada tahun 1973. Setelah tamat pengajian, saya terus berkhidmat di Sekolah Menengah Seri Petaling sebagai guru biasa.

Lily : Sejak bilakah tuan pengetua memegang jawatan pengetua?

Pengetua : Setelah 5 tahun berkhidmat sebagai guru biasa, saya telah dinaikkan pangkat menjadi penolong kanan pengetua. Pada tahun 1982, saya telah dinaikkan pangkat menjadi pengetua di Sekolah Menengah Seri Sentosa sampai hari ini.

Lily : Wah, rupa-rupanya tuan pengetua telah berkhidmat di sekolah kita selama 27 tahun. Bolehkah tuan pengetua berkongsi dengan kita sumbangan-sumbangan pengetua di sekolah ini?

Pengetua : Perkara yang paling saya bangga ialah saya telah berjaya meningkatkan imej sekolah ini. Saya masih ingat lagi, semasa saya datang ke sekolah ini, kemudahan infrastruktur dan displin pelajar amat teruk.

Lily: Apakah usaha-usaha beliau dalam membaiki hal ini?

Pengetua : Saya telah memperketatkan peraturan-peraturan sekolah. Saya bukan sahaja mengundang polis hadir ke sekolah untuk memberi ceramah, malah saya juga menjalankan hukuman berat terhadap pelajar yang melanggar peraturan sekolah.

Lily : Bagaimana pula dengan masalah kemudahan-kemudahan sekolah?

Pengetua : Saya telah meminta tajaan daripada peniaga-peniaga berhampiran. Saya juga meminta subsidi daripada kerajaan.

Lily : Apakah harapan atau dorongan tuan pengetua terhadap sekolah dan pelajar sekolah ini?

Pengetua : Saya berharap sekolah ini boleh menjadi sekolah yang paling cemerlang bukan sahaja dalam akademik bahkan juga dalam bidang sukan di negeri ini.

Lily : Seperti yang saya tahu, tuan pengetua sangat sibuk dalam pekerjaan. Bagaimanakah tuan pengetua meluangkan masa yang emas untuk menemani ahli keluarga?

Pengetua : Setiap hujung minggu, walau bagaimana sibuk pun, saya mesti menghadir aktiviti hari keluarga saya.

Lily : Nampaknya temu ramah kita sampai sini sahaja. Terima kasih tuan pengetua. Saya berharap pelajar-pelajar sekalian akan menghargai sumbangan dan jasa pengetua selamanya. Saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi.

Pengetua : Sama-sama.

4 comments: